POLI TYKA PRYWATNOŚCI

Wersja 1. obowiązująca od 25. 5. 2018

Nasz sklep internetowy fan-store.pl prowadzony przez spółkę FILIP STORE Sp. z o. o., REGON 08615055, z siedzibą Klasná 959/19A, Ostrava-Hrabová, Czechy zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, dział C, wkładka 39015 (dalej tylko „administrator”) w jasny i klarowny sposób oznajmia, jak przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, o ochronie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylająca dyrektywę 95/46 / WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwanej dalej „RODO”). Należy zapoznać się również z polityką plików cookies (link). Nasza firma Fan-store company s.r.o.

Szanujemy Państwa prywatność. W trosce o przejrzystość, niniejsze wytyczne dostarczają szczegółowych informacji, o jakie dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu, na jak długo, komu przekazać, jakie masz prawa i wiele więcej.

1. Prywatność jest dla nas priorytetem we wszystkim, co robimy.

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Szanujemy Państwa prawo do kontroli nad udostępnianiem danych osobowych i treści cyfrowych oraz jest dla nas priorytetem, aby zapobiegać próbą nieuprawnionego dostępu do takich danych i treści. Kiedykolwiek prosimy Państwa o dane, jest to prośba uzasadniona, o większy zakres wykorzystania nigdy nie prosimy. Aby zweryfikować Państwa adres e-mail, korzystamy z funkcji double opt-in.

Podania, jakich danych osobowych wymagamy?

Zbieramy dane osobowe przekazane nam podczas zamówienia, kontaktu z nami czy wystawieniu oceny towarów lub procesu zakupów. Podane przez Państwa dane osobowe obejmują jednakowo informacje obowiązkowe: dane kontaktowe, informacje o płatności oraz informacje nieobowiązkowe. Bez podania obowiązkowych danych niestety nie mogą Państwa sfinalizować zamówienia w naszym sklepie. Dobrowolnie przekazują Państwo dane osobowe tam, gdzie pytamy o zgodę, np. Rejestracja konta, newsletter, forum, opinie i inne…

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Potrzebujemy Państwa danych na przykład w następujących celach:

Utworzenie i zarządzanie kontem osobistym (rejestracja)
Przetwarzanie Państwa zamówienia, dostawy zamówienia, umożliwienie zwrotu lub reklamacji zamówienia
Wysyłanie bieżącej informacji o statusie zamówienia za pomocą wiadomości SMS
Skontaktowanie się z Państwem w przypadku problemów z dostawą zamówionego towaru
Odpowiadania na pytania i informowania o nowych i zmienionych usługach
Wysyłanie informacji handlowej o aktualnych wydarzeniach i rabatach (newsletter)
Zarządzanie Państwa kontem i kontrolowanie płatności
Przeprowadzanie analizy tak, aby dostarczyć Państwu odpowiednie towary
Sprawdzania Państwa daty urodzenia w związku z ustawą o zakupach internetowych
Wysyłanie Państwu ankiet konsumenckich mających na celu ulepszenie naszej oferty i usług
Testowanie i udoskonalanie naszej platformy
Zapobieganie nadużyciom naszych usług
Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne, szczególnie w poniższych celach:

·       W przypadku zakupu z rejestracją oraz bez rejestracji przez trzy lata, nowy okres trzyletni zaczyna biec od dnia dokonania ostatniego zamówienia,

·       W przypadku wystawienia oceny zakupu lub towarów przez okres trzech lat,

·       W przypadku wysyłania informacji handlowej bez dokonania zakupu, forum, watchdog, formularz kontaktowy, doradztwo, zapytanie o produkt, itp. przez rok,

·       lub w ustawowym terminie (okres 11 lat, dane wskazane na fakturze, wypełnienie obowiązków prawnych na mocy ustawy nr 235/2004 Sb. O podatku VAT, z późniejszymi zmianami).

Państwa dane osobowe zostaną następnie usunięte, jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

2. Zapewnimy Państwu ochronę

Poprawiamy jakość naszych usług. Podjęliśmy działania angażujące środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych przed utratą, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Ciągle dostosowujemy nasze środki bezpieczeństwa do aktualnych trendów i rozwoju technologicznego. Aby płatność kartą płatniczą była maksymalnie zabezpieczona, wszystkie informacje są przesyłane w formie szyfrowanej przy użyciu protokołu SSL. Oznacza to, że informacja przechodzi przez bezpieczne połączenie oraz że do danych karty kredytowej nie mają dostęp strony trzecie. Płatność kartą płatniczą realizujemy we współpracy z autoryzowanym przedstawicielem, który pomaga nam bezpośrednio sprawdzić, czy karta jest ważna do zakupów. Robimy to za pośrednictwem naszych usług i dzielimy się z Państwem informacją. Dane, które zebraliśmy, są przechowywane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

3. To Państwo decydują o tym, w jaki zakres danych nam Państwo udostępnią

Aby zapewnić jeszcze lepsze usługi i odpowiednie raporty, zbieramy informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są nasze aplikacje. Oznacza to, że podczas korzystania z naszej strony, śledzimy, jakie jej funkcje są najbardziej stosowane i jakie działania wyzwalają komunikaty o błędach. Jednakże, jeśli nie życzą sobie Państwo śledzenia Państwa aktywności, można włączyć tryb incognito przeglądarki lub zmienić ustawienia plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.
Udzieloną zgodę można cofnąć poprzez kliknięcie „Wypisz mnie z newslettera”, wysyłając wiadomość e-mail lub na piśmie kontaktując się z nami pod adresem: FILIP STORE Sp. z o. o., Klasná 19a, Ostrava-Hrabová.

4. Wybieramy takich dostawców usług, którym możemy zaufać

Jesteśmy częścią Internetu, gdzie nie możemy istnieć bez zewnętrznych dostawców. Dane, które uzyskujemy, możemy przekazać następującym podmiotom:

Spółce Shopion s.r.o., REGON: 06919324, NIP: CZ06919324, Wellnerova 1322/3c, Olomouc, 77900. dział C wkładka 73784 prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Ostravie, dostawy usług sklepu internetowego działającego pod adresem www.fan-store.pl
Spółce Zásilkovna s.r.o., REGON: 28408306, NIP: CZ 28408306, Drahobejlova 1019/27, Liběň, Praha 9, 19000, dział C wkładka 139387 prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, w celu przekazaniu zamówień do kurierów w Polsce,
Spółce Poczta Polska SA oraz spółce DPD POLSKA w celu doręczenia zamówień,
Doradcy podatkowemu Pavle Carbolové, REGON 73914363, Plzeňská 1565/13, Ostrava-Hrabůvka, 70030, w celu zapewnienia usług księgowych
Ewentualnie innym dostawcom oprogramowania, usług i aplikacji, z których usług aktualnie nie korzystamy.

Państwa dane nigdy nie udostępniamy, sprzedajemy lub wymieniamy z trzecimi stronami.

5. Jaki jest zakres Państwa praw i obowiązków?

Mają Państwo prawo żądać informację o tym, jakie Państwa dane osobowe posiadamy (bezpłatnie raz w roku). Jeśli informacje są błędne lub niepełne, można poprosić o ich uzupełnienie lub usunięcie. Państwa dane nie możemy usunąć, jeśli powstrzymują nas od tego ustawowe przepisy dotyczące przechowywania danych – np. ustawa o rachunkowości lub inne ważne powody, takie jak zaległe należności. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), prawo do żądania dostępu do własnych danych (art. 15 RODO), prawo do poprawy danych (art. 16 RODO) lub ich usunięcia (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i sprzeciwieniu się przetwarzaniu danych (art. 21 RODO), prawo do przeniesienia danych do innego zarządcy (art. 20 RODO), jak również prawo do złożenia reklamacji w Urzędzie ochrony danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że nasza spółka przetwarza dane osobowe niezgodnie z RODO (art. 77 RODO). W przypadku chęci zastosowania wyżej wymienionych praw prosimy kierować prośby w formie pisemnej na adres kontaktowy Fan-store company s.r.o, Klasná 19a, 72000 Ostrava-Hrabová.

6. Nie ma prywatności bez odpowiedniego zabezpieczenia

Odpowiednio zabezpieczone usługi pomagają chronić dane przed atakami cyfrowymi i ciekawskimi osobnikami. Bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń nie ma gwarancji prywatności. Jesteśmy oddani idei cyberbezpieczeństwa, dlatego możemy zaoferować Państwu naprawdę bezpieczne korzystanie z naszych usług.

MenuX