POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wersja 1. obowiązująca od 25. 5. 2018

Nasz sklep internetowy fan-store.pl prowadzony przez spółkę FILIP STORE Sp. z o. o., REGON 08615055, z siedzibą Klasná 959/19A, Ostrava-Hrabová, Czechy zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, dział C, wkładka 39015 (dalej tylko „administrator”) w jasny i klarowny sposób oznajmia, jak przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”). Należy zapoznać się również z polityką plików cookies (link). Nasza firma FILIP STORE s.r.o.

Szanuje Państwa prywatność. W trosce o przejrzystość, niniejsze wytyczne dostarczają szczegółowych informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane, w jakim celu, jak długo, komu są przekazywane, jakie mają Państwo prawa i wiele więcej.

1. Prywatność jest dla nas priorytetem we wszystkim, co robimy

Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Szanujemy Państwa prawo do kontroli nad udostępnianiem danych osobowych i treści cyfrowych. Jest dla nas priorytetem, aby zapobiegać próbom nieuprawnionego dostępu do danych i treści. Jeśli prosimy Państwa o dane, jest to prośba uzasadniona. Nie prosimy o większy zakres wykorzystania, niż jest to konieczne. Aby zweryfikować Państwa adres e-mail, korzystamy z funkcji double opt-in.

Jakich danych osobowych wymagamy?

Zbieramy dane osobowe przekazane nam podczas składania zamówienia, kontaktu z nami, a także wystawiania oceny towarów lub procesu zakupów. Podane przez Państwa dane osobowe obejmują informacje obowiązkowe: dane kontaktowe, informacje o płatności, oraz informacje nieobowiązkowe. Bez podania obowiązkowych danych nie mogą Państwa sfinalizować zamówienia w naszym sklepie. Dane osobowe są przez Państwa przekazywane dobrowolnie za wyrażeniem zgody podczas np. rejestracji konta, zapisu na newsletter, udzielania się na forum, wystawiania opinii, itd.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane są nam niezbędne na przykład w następujących celach:

 • utworzenie i zarządzanie kontem osobistym (rejestracja),
 • przetwarzanie Państwa zamówienia, dostawa zamówienia, umożliwienie zwrotu lub reklamacji zamówienia,
 • wysyłanie bieżącej informacji o statusie zamówienia za pomocą wiadomości SMS,
 • kontakt z Państwem w przypadku problemów z dostawą zamówionego towaru,
 • odpowiadanie na pytania i informowanie o nowych oraz zmienionych usługach,
 • wysyłanie informacji handlowej o aktualnych wydarzeniach i rabatach (newsletter),
 • zarządzanie Państwa kontem i kontrolowanie płatności,
 • przeprowadzanie analizy, aby dostarczyć Państwu odpowiednie towary,
 • sprawdzanie Państwa daty urodzenia w związku z ustawą o zakupach internetowych,
 • wysyłanie Państwu ankiet konsumenckich mających na celu ulepszenie naszej oferty i usług,
 • testowanie i udoskonalanie naszej platformy,
 • zapobieganie nadużyciom naszych usług,

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie to konieczne w zależności od konkretnych celów:

 • w przypadku zakupu z rejestracją oraz bez rejestracji przez trzy lata, nowy okres trzyletni zaczyna biec od dnia dokonania ostatniego zamówienia,
 • w przypadku wystawienia oceny zakupu lub towarów przez okres trzech lat,
 • w przypadku wysyłania informacji handlowej bez dokonania zakupu, korzystania z forum, watchdoga, formularza kontaktowego, porady, zapytania o produkt, itp. przez rok,
 • lub przez ustawowy termin (okres 11 lat, dane wskazane na fakturze, wypełnienie obowiązków prawnych na mocy ustawy nr 235/2004 Dz. U. o podatku VAT, z późniejszymi zmianami).

Państwa dane osobowe zostaną po tym czasie usunięte, jeśli nie wyrażą Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych.

2. Zapewnimy Państwu ochronę

Poprawiamy jakość naszych usług. Podjęliśmy działania angażujące środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Państwa danych przed utratą, manipulacją i nieuprawnionym dostępem. Ciągle dostosowujemy nasze środki bezpieczeństwa do aktualnych trendów i rozwoju technologicznego. Aby płatność kartą płatniczą była maksymalnie zabezpieczona, wszystkie informacje są przesyłane w formie zaszyfrowanej przy użyciu protokołu SSL. Oznacza to, że informacja przechodzi przez bezpieczne połączenie, oraz że do danych karty kredytowej nie mają dostęp strony trzecie. Płatność kartą płatniczą realizujemy we współpracy z autoryzowanym przedstawicielem, który pomaga nam bezpośrednio sprawdzić, czy karta jest ważna w celu realizacji zakupów. Robimy to za pośrednictwem naszych usług i dzielimy się z Państwem informacją. Dane, które zebraliśmy, są przechowywane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

3. To Państwo decydują o tym, w jaki zakres danych nam Państwo udostępnią

Aby zapewnić jeszcze lepsze usługi i odpowiednie raporty, zbieramy informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są nasze aplikacje. Oznacza to, że podczas korzystania z naszej strony, śledzimy, jakie jej funkcje są wykorzystywane w największym stopniu i jakie działania wyzwalają komunikaty o błędach. Jednakże, jeśli nie życzą sobie Państwo śledzenia Państwa aktywności, można włączyć tryb incognito przeglądarki lub zmienić ustawienia plików cookies. Więcej w Polityce plików cookies.
Udzieloną zgodę można cofnąć poprzez kliknięcie „Wypisz mnie z newslettera”, wysyłając wiadomość e-mail lub kontaktując się pisemnie z nami pod adresem: FILIP STORE Sp. z o. o., Klasná 19a, Ostrava-Hrabová.

4. Wybieramy takich dostawców usług, którym możemy zaufać

Jesteśmy częścią Internetu, gdzie nie możemy istnieć bez zewnętrznych dostawców. Dane, które uzyskujemy, możemy przekazać następującym podmiotom:

- spółce Shopion s.r.o., REGON: 06919324, NIP: CZ06919324, Wellnerova 1322/3c, Olomouc, 77900. dział C numer 73784 zarejestrowanej przez Sąd Okręgowy w Ostravie, dostawcy usług sklepu internetowego działającego pod adresem www.fan-store.pl,
- spółce Zásilkovna s.r.o., REGON: 28408306, NIP: CZ 28408306, Drahobejlova 1019/27, Liběň, Praha 9, 19000, dział C numer 139387 zarejestrowanej przez Sąd Miejski w Pradze, w celu przekazaniu zamówień do kurierów w Polsce,
- spółce Poczta Polska SA oraz spółce DPD POLSKA w celu doręczenia zamówień,
- doradcy podatkowemu Pavlowi Carbolové, REGON 73914363, Plzeňská 1565/13, Ostrava-Hrabůvka, 70030, w celu zapewnienia usług księgowych,
- ewentualnie innym dostawcom oprogramowania, usług i aplikacji, z których usług aktualnie nie korzystamy.

Państwa danych nigdy nie udostępniamy, nie sprzedajemy i nie wymieniamy ich z trzecimi stronami.

5. Jaki jest zakres Państwa praw i obowiązków?

Mają Państwo prawo żądać informacji o tym, jakie Państwa dane osobowe posiadamy (bezpłatnie raz w roku). Jeśli informacje są błędne lub niepełne, można poprosić o ich uzupełnienie lub usunięcie. Państwa danych nie możemy usunąć, jeśli nie pozwalają na to ustawowe przepisy dotyczące przechowywania danych – np. ustawa o rachunkowości, lub inne ważne powody, jak zaległe należności. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO), prawo do żądania dostępu do własnych danych (art. 15 RODO), prawo do poprawy danych (art. 16 RODO) lub ich usunięcia (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) i sprzeciwienia się przetwarzaniu danych (art. 21 RODO), prawo do przeniesienia danych do innego zarządcy (art. 20 RODO), jak również prawo do złożenia reklamacji w Urzędzie ochrony danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że nasza spółka przetwarza dane osobowe niezgodnie z RODO (art. 77 RODO). W przypadku chęci zastosowania wyżej wymienionych praw prosimy kierować prośby w formie pisemnej na adres kontaktowy FILIP STORE s.r.o, Klasná 19a, 72000 Ostrava-Hrabová.

6. Nie ma prywatności bez odpowiedniego zabezpieczenia

Odpowiednio zabezpieczone usługi pomagają chronić dane przed atakami cyfrowymi i postronnymi osobami. Bez zastosowania odpowiednich zabezpieczeń nie ma gwarancji prywatności. Jesteśmy oddani idei cyberbezpieczeństwa, dlatego możemy zaoferować Państwu naprawdę bezpieczne korzystanie z naszych usług.

MenuX